משפחה

אנחנו משפחה אחת גדולה. כך אמרה לי העין הרע שלי, על העין הרע שלי על העולם. "הרי למה לך לקלקל לאחרים, אם שלומו של אחד תלוי בשלומו של אחר" אמרה לי העין הרע העצמית הראשונה -שאפשר לקרוא לה העין הביקורתית הראשונה. הרי אנחנו תלויים זה בזה, באוכל בבגדים בפרנסה בגידול …